Helmikuu 2016

Öljylämmitys leikkaa sähkön kulutushuippuja!

Öljylämmitteisillä taloilla on huoltovarmuuden näkökulmasta katsoen tärkeä osa sähkön kulutushuippujen tasaamisessa. Hyvällä hyötysuhteella toimiva talokohtainen öljylämmitys varmistaa osaltaan sitä, että sähkön niukka huipputuotantokapasiteetti riittää lämmityskaudella muihin tarpeisiin myös kovien pakkasten aikana.

Nykyisin öljylämmitteisiä pientaloja arvioidaan olevan noin 190 000. Öljylämmitys toimii tärkeänä lämmityskauden kulutushuippujen leikkaajana, sillä sen voidaan katsoa leikkaavan sähkön huipputehontarvetta 1000, jopa 2000 megawattia. Määrä vastaa vähintään yhtä, jopa kahta tavanomaista ydinvoiman tuotantoyksikköä

Öljylämmityskanta on valtaosin energiatehokkaassa kunnossa. Keskimääräisen öljylämmitystalon (150 m2) öljyn kulutus on 2000-luvun aikana pudonnut 2900 litrasta 2300 litraan. Energiatehokkuutta ovat parantaneet selvästi muun muassa kattilanvaihdot sekä hybridilämmitys, jossa otetaan öljyn rinnalla käytetään uusiutuvaa energiaa, kuten puuta, aurinkolämpöä tai ilmasta-veteen-lämpöpumppuja.

Pientalojen öljynkulutus on yhteensä noin 460 miljoonaa litraa vuodessa. Määrä on vajaat kaksi prosenttia Suomen kokonaisenergiankulutuksesta. Kevyen polttoöljyn kokonaiskulutuksesta vain noin kolmasosa menee rakennusten lämmitykseen.

Öljyalan Höylä-energiatehokkuusohjelmaa on toteutettu vuodesta 1997 alkaen, ja Höylä III-energiatehokkuussopimus on ollut voimassa vuodesta 2008. Sen aikana öljylämmitystaloissa on saavutettu merkittävä energiansäästö, kun järjestelmiä on päivitetty ja huolloista huolehdittu.

Höylä III -energiatehokkuussopimus jatkuu vielä vuoden 2016, ja vuodesta 2017 on alkamassa uusi energiatehokkuussopimus Höylä IV. Höylä-sopimusta on pidetty Euroopassa esimerkkinä hyvin toimivasta vapaaehtoisesta energiatehokkuussopimuksesta.

Pekka Huttula
varatoimitusjohtaja
Öljy- ja biopolttoaineala