Lokakuu 2015

13.10.2015

Hybridilämmitys sopii vanhaankin taloon

Taloissa yleistyy hybridilämmitys, jolloin käytössä on kaksi lämmitysmuotoa tai jopa useampi lämmitysmuoto. Uusissa omakotitaloissa hybridilämmitys on jo saanut hyvää jalansijaa. Se on kuitenkin myös vanhan talon energiaremonteissa monesti toimiva ratkaisu ja soveltuu usein hyvin myös öljylämmityskiinteistöön. Mahdollisuus usean vaihtoehtoisen energialähteen käyttöön on tärkeää, kun ajatellaan järjestelmän toimintavarmuutta, energiariippumattomuutta ja talon arvoa.

Kun öljylämmityksen rinnalle on otettu jokin muu energia, talo sopeutuu vuodenajan mukaan käyttämään ostoenergialtaan kulloinkin edullisinta energiamuotoa. Hyvin suunnitellussa ja toteutetussa hybridilämmitysjärjestelmässä edullisimman lämmitysmuodon valinta vuodenaika huomioiden tapahtuu aina automaattisesti, jolloin se on käytöltään energiataloudellisin ja myös ympäristöystävällisin vaihtoehto.

Hybridilämmitysjärjestelmä rakentuu yleensä hybridivaraajan ympärille. Eri energioita käyttävät lämmityslaitteet yhdistetään varaajaan. Kun valitsee varaajan oikein, on jatkossa mahdollisuus myös lisätä järjestelmään uusia energialähteitä tai tehdä muutoksia jo aiemmin valittuihin energiamuotoihin.

Öljylämmitysjärjestelmän kanssa lämmönlähteinä voivat toimia aurinko, puu, lämpöpumput ja biopolttoaineet mukaan lukien bioöljyt. Kehittyneimmissä hybridiratkaisuissa on käytössä jopa kolme lämmitysmuotoa tai vielä useampi eri lämmitysmuoto.

Usein öljykattilan rinnalle asennetaan lämmönlähde, jonka teho on pienempi kuin itse kattilan. Tällöin rinnakkaislämmön käyttö on parhaimmillaan varsinaisen lämmityskauden ulkopuolella. Öljykattilaa käytetään, kun rinnakkaislämmityksen teho ei enää riitä tai sen käyttökustannus on kalliimpi kuin öljyllä tuotetun kilowattitunnin hinta.

Lämmitysöljyn hinta on tätä kirjoitettaessa 75–80 senttiä litralta. Hinta on laskenut vuoden takaisesta hintatasosta 25 % ja toissa syksyisestä tasosta yli 30 %. Euromääräinen säästö keskivertolämmittäjällä on 600–800 euroa vuodessa.

Säästöt kannattaa investoida tulevaisuuteen. Nyt on jokaisen hyvä kartoittaa, onko öljykattilan päivittäminen uudempaan kattilamalliin ajankohtaista - ja olisiko jo aika siirtyä hybridilämmittäjäksi.

Eero Otronen
erityisasiantuntija
Öljyalan Palvelukeskus