Uutiskirjeartikkeli | 20.02.2017

Öljytuotteiden kokonaiskulutuksessa ei muutosta vuonna 2016

Öljytuotteita myytiin vuonna 2016 kotimaahan saman verran kuin edellisenä vuonna, yhteensä noin 7,7 miljoonaa tonnia, ilmenee Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastosta. Luku sisältää polttonesteiden lisäksi bitumit ja voiteluaineet sekä petrokemianteollisuuden raaka-aineet. Bensiinin kulutus väheni edelleen, kun taas dieselöljyn kulutus kasvoi. Suomessa kaikissa liikennepolttonesteissä on kasvava osuus biosisältöä, joka osaltaan vähentää fossiilisen öljyn kulutusta.

-Suomessa liikennepolttonesteiden jakelijoilla on vuoteen 2020 ulottuva, vaiheittain 20 prosenttiin kasvava biopolttoaineiden jakeluvelvoite. Jokaiseen polttoainelitraan on sekoitettu vaihteleva määrä bioa, joten meillä jokainen autoaan tankkaava tankkaa aina myös biopolttoaineita, huomauttaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Moottoribensiiniä myytiin vuonna 2016 vajaa kaksi miljardia litraa. Määrä oli runsaan prosentin pienempi vuoteen 2015 verrattuna. Bensiinin kulutus on jo pidemmän aikaa ollut laskusuunnassa autojen polttoaineenkulutuksen vähentyessä. Autoverotus ohjaa hankkimaan yhä energiatehokkaampia autoja.

Dieselöljyn myynti kasvoi vuonna 2016 kolme ja puoli prosenttia ja dieselin kulutus ylitti ensimmäisen kerran kolmen miljardin litran rajan. Dieselin merkittävin käyttökohde on elinkeinoelämän kuljetukset. Dieselkäyttöisiä henkilöautoja ensirekisteröitiin vuonna 2016 Trafin tilaston mukaan kaksi prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kevyttä polttoöljyä myytiin vuonna 2016 lähes 1,9 miljardia litraa, runsaat viisi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaksi kolmasosaa kevyestä polttoöljystä käytetään maa- ja metsätalouden koneissa ja laitteissa, rakennustoiminnassa ja teollisuudessa. Vain noin kolmasosa käytetään rakennusten lämmityksessä. Öljylämmityksessä öljyn kulutus jatkaa pienentymistä järjestelmien energiatehokkuuden parantuessa vuosi vuodelta. Samalla öljylämmityksen rinnalla käytetään yhä enemmän uusiutuvaa energiaa.

Pääosin teollisuudessa käytettävää raskasta polttoöljyä myytiin vuonna 2016 noin 440 000 tonnia, mikä on vajaa yhdeksän prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Lentopetrolin kokonaismyynti oli vuonna 2016 reilut 0,9 miljardia litraa, eli noin kaksi prosenttia edellisvuotta suurempi. Lentopetrolista lähes 90 prosenttia käytetään ulkomaanliikenteessä.

Kaikissa liikennepolttonesteissä mukana biopolttoaineita

Kansallisessa jakeluvelvoitelaissa bio-osuus lasketaan kulutukseen toimitettujen moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä. Vuonna 2016 jakeluvelvoite oli 10 prosenttia ja vuonna 2017 se on 12 prosenttia. Käytännössä vuosittainen osuus voi olla etupainotteisesti myös suurempi. Vuoteen 2020 saakka on voimassa biopolttoaineiden kaksoislaskenta. Jos biopolttoaineen raaka-aine on hiilidioksidipäästöjä paljon vähentävää jätettä, tähdettä, syötäväksi kelpaamatonta selluloosaa tai lignoselluloosaa, biopolttoaine lasketaan jakeluvelvoitteeseen kaksinkertaisena.

Bio-osuuksia tilastoivat Suomessa viranomaistahot, ja lopulliset luvut julkaisee viiveellä EU:n tilastointiviranomainen Eurostat. Tänä keväänä julkaistaan vuoden 2015 tiedot. Vuonna 2014 Suomen tieliikenteessä käytettyjen biopolttoaineiden määrä oli Eurostatin tilastossa Euroopan huippua, 21,6 prosenttia. Energiaviraston lehdessä on todettu biopolttoaineiden kestävyyskriteeriselvityksiin perustuen, että biopolttoaineiden osuus Suomen tieliikenteessä vuonna 2015 oli kaksoislaskenta huomioon ottaen yli 24 prosenttia.

Tilastoja verkossa www.oil.fi: Öljytuotteiden myyntitilasto, Markkinaosuustilasto

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, Helena Vänskä, toimitusjohtaja, puh. 040 581 6786

20.02.2017

Pohjoismaiden liikenteen polttoainepainotuksissa löytyy hyvin samankaltaisia tavoitteita. Tähän saakka Suomi ja Ruotsi ovat kisanneet vuorovedolla EU:n kärkipaikasta liikenteen biopolttoaineissa, mutta kuinka moni on tiennyt, että öljymaana – ja...

20.02.2017

Öljylämmitystaloudet ovat löytäneet aurinkolämmön öljyn rinnalle. Auringon avulla voidaan tuottaa valinnan mukaan sekä lämmintä käyttövettä että lämpöä tai vain lämmintä käyttövettä. Keväällä aurinkolämpöjärjestelmän tilanne kannattaa tarkistaa...

20.02.2017

Mobilia Kangasalla on tieliikenteen valtakunnallinen erikoismuseo, joka tarjoaa nähtävää ja koettavaa läpi vuoden koko perheelle. Parhaillaan Mobiliassa rakennetaan Suomen juhlavuoden teemanäyttelyä ”Suomi turvassa 100 vuotta”. Näyttely avautuu...

20.02.2017

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n helmikuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste tälle vuodelle nousi 0,1 miljoonaa barrelia päivässä eli 1,4 miljoonaan barreliin päivässä. Kysynnäksi vuodelle 2017 muodostuisi 97,9 miljoonaa...

19.01.2017

Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti tänään selvityksen liikenneverkon kehittämisestä. Ehdotus tulee olemaan keskeinen aihe politiikan piirissä tänä keväänä, ja hallitus päättää aikanaan suhtautumisesta selvityksen ehdotuksiin....

19.01.2017

Vuonna 2017 Suomella on tuttu tilanne edessä: EU:ssa käsitellään energiaan ja ilmastoon liittyviä lainsäädäntöehdotuksia, joiden lopullinen muoto ratkaisee kansallisen liikkumavaran vuoden 2030 energia- ja ilmastotavoitteissa, toteaa Öljy- ja...

19.01.2017

Vaivattomin ja selvästi edullisin tapa saneerata öljylämmitysjärjestelmä on vaihtaa liian vanha öljykattila uuteen, entistä vähemmän energiaa kuluttavaan ja vähäpäästöisempään kattilaan. Nyt vietetään kattilanvaihtovuotta: monet alan toimijat...

19.01.2017

Polttoainekuljetuksiin ja huoltoasemiin keskittyvät ammattilaisseminaarit ovat Öljy- ja biopolttoainealan tämän vuoden kurssitarjonnan laajimpia tilaisuuksia. Vuoden koulutuskalenteri sisältää lisäksi Huoltoasemapäivät sekä monia muita...

19.01.2017

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n verkkosivustolla toteutettiin joulukuussa kävijäkysely, jonka tuloksia hyödynnetään sivuston kehittämisessä. Kyselyssä oli mahdollisuus kertoa kokemuksia sivuston toimivuudesta ja tietojen löydettävyydestä sekä...

19.01.2017

Yhdysvaltain energiahallinnon EIA:n mukaan Opecin viime vuoden keskimääräinen öljyntuotanto oli 32,9 miljoonaa barrelia päivässä, missä on lisäystä 0,8 miljoonaa barrelia päivässä vuodesta 2015. Iranin öljyntuotannon kasvu tullee rajoittumaan 4,4...

Sivut