Polttoaineet ja talvi

Muistettava auton huolto talvea varten

Riippumatta auton käyttämästä polttoaineesta kannattaa aina varmistua siitä, että ajoneuvo on huollettu asianmukaisesti huolto-ohjelman mukaan. Yksi tärkeä tarkistuskohde on polttoainesuodattimen ja polttoainejärjestelmän kunto. Oikein toimiva polttoainesuodatin varmistaa, että polttoaine läpäisee suodattimen talvellakin ja auto toimii kuten pitää.

Dieselpolttoaine ja talvi

Dieselautoilijoiden tulee huolehtia siitä, että tankkiin tulee pakkasia varten talvidieseliä. Jos polttoainetankissa on kesälaatuista dieseliä, tankki kannattaa ajaa mahdollisimman tyhjäksi, kun lämpötila sen sallii, ja täyttää tankki vasta sitten talvilaatuisella dieselillä, joka kestää pakkasia. Jos polttoainesäiliöön jää kesädieseliä, se heikentää päälle tankatun talvilaatuisen dieselin ominaisuuksia.

Huoltoasemien jakelumittareihin on merkitty, onko myynnissä, yleistermeillä sanottuna, kesä- vai talvilaatuista vai esimerkiksi ns. arktista dieselöljylaatua.

Valmistajat ilmoittavat dieselpolttoaineen talviominaisuudet yleensä kaksiosaisella merkinnällä, jossa ensimmäinen luku ilmaisee samepisteen ja toinen suodatettavuuspisteen.

Samepiste kuvaa dieselöljyn kylmäominaisuuksia. Se on lämpötila, jossa dieselpolttoaineessa olevat parafiinit alkavat kiteytyä ja painua polttoainesäiliön pohjalle ja tuotteen väri muuttuu sameaksi.  Suodatettavuuspiste eli alin käyttölämpötila on alin lämpötila, jossa polttoaine kulkee suodattimen läpi. Autoissa on eroja suodattimen läpäisykyvyssä. Erot riippuvat suodattimen koosta ja sijaintipaikasta.

Bensiini ja talvi

Moottoribensiinin kesä- ja talvilaadut eroavat toisistaan haihtuvuudeltaan. Talvella matalammassa lämpötilassa moottori tarvitsee käynnistyäkseen haihtuvampaa bensiiniä.

Haihtumiseen vaikuttaa bensiinin höyrynpaine. Talvilaadun höyrynpaine on korkeampi kuin kesälaadun eli se höyrystyy helpommin. Talvella bensiiniin sekoitetaan tavallista enemmän keveitä hiilivetyjakeita, jotka höyrystyvät riittävästi ja mahdollistavat kylmän moottorin käynnistämisen. Myös bensiinin tislausalueen keskivaiheen hiilivetyjä on oltava tarpeeksi, jotta moottori saisi riittävästi polttoainetta kylmänä ajettaessa.

Uusi dieselautoilija - keskity tankkaamiseen!

Autoa huoltoasemalla tankattaessa on syytä keskittyä vain tankkaamiseen. Turvallisuusohjeita, kuten puhelimeen puhumisen välttäminen tankatessa, ei ole annettu turhan takia. Auton tankkaaminen vie sen verran lyhyen ajan, että siksi hetkeksi voi unohtaa muut asiat ja katsoa, että ottaa polttoainetta varmasti oikeasta letkusta.

Erityisesti uusien dieselautoilijoiden on syytä olla tarkkana tankatessa, ettei epähuomiossa laita bensiiniä dieselautoon. Tämä on mahdollista, koska moottoribensiinin täyttöpistooli mahtuu dieselauton polttoaineen täyttöaukkoon. Jos on pitkään ajanut vain bensiinikäyttöisellä ajoneuvolla, voi tällainen tankkausvirhe tapahtua ”vanhasta tottumuksesta”.

Mikäli tankkausvirhe sattuu, dieselauto on siirrettävä pois paikalta työntämällä tai hinaamalla, ja polttoainejärjestelmä on asianmukaisesti tyhjennettävä. Tällaisessa tilanteessa on aina syytä ottaa yhteyttä lähimpään merkkihuoltoon, etenkin jos kyseessä on uusi dieselajoneuvo.

Nykyiselle lyijyttömälle bensiinille tarkoitettuun bensiiniautoon ei voi vahingossa tankata dieselpolttoainetta, koska dieselpolttoainepistooli ei sovi bensiiniauton tankkausaukkoon. Mikäli dieselpolttoainetta on kuitenkin joutunut bensiiniin pienikin määrä esimerkiksi varakanisterista, on bensiini vaihdettava, jotta vältetään riski käyntihäiriöihin ja moottorivaurioon.