Tieliikenne, autokanta

Tarpeellista hyötyajoa Suomen oloissa

Valtaosa suomalaisista liikkuu päivittäin autolla. Taajama-alueilla joukkoliikenne ja kevyt liikenne kuten pyöräily voivat olla suurelle osalle liikkujista hyviä vaihtoehtoja, mutta monesti, ja varsinkin haja-asutusalueilla, auto on vaihtelevien syiden takia välttämättömyys työ- ja asiointimatkoilla.

Suomessa henkilöautolla liikkuminen on kaiken kaikkiaan enimmäkseen tarpeellista hyötyajoa: työ- ja asiointimatkoja, lasten kuljettamista päivähoitoon, kouluun ja harrastuksiin, mökille kulkemista.

Tieliikenne avainasemassa

Tieliikenne on liikennemuodoista Suomessa avainasemassa ja myös perustana muille liikennemuodoille. Tieliikenteen osuus on henkilöliikenteessä lähes 95 % ja tavarakuljetuksissa vajaat 70 %. Pitkät etäisyydet ja harva asutus taajamien ulkopuolella vaikuttavat omalta osaltaan liikenteen määrään ja myös siihen, että tieliikenteen merkitys on Suomessa korostunut.

Hyvin toimivalla liikenteellä on tärkeä merkitys yhteiskunnan ja talouselämän toimivuudelle ja kansalaisten elämänlaadulle. Turvallinen liikkuminen ja sujuvat kuljetukset edistävät työllisyyttä, palveluja sekä sosiaalista ja alueellista tasa-arvoa. Tärkeää on tavoitella mahdollisimman kestävää ja energiatehokasta liikennettä ja ottaa huomioon liikenteen ympäristölle aiheuttamat vaikutukset.

Tiestön kunnossapito on tärkeää liikenteen sujumiselle ja liikenneturvallisuudelle, ja tiestön kehittämisen hyödyt ovat moninkertaiset investointeihin verrattuna.

Ajoneuvojen määrä ja ikä

Trafin tilastojen mukaan Suomessa oli vuoden 2015 lopussa liikennekäytössä yli 3 miljoonaa autoa, joista henkilöautoja noin 2,6 miljoonaa. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä oli 11,3 vuotta.

Suomessa henkilöautojen keskimääräinen käyttöikä on EU-maiden korkeimpia: autojen romutusikä on yli 20 vuotta. Vuonna 2016 hankittava uusi auto on todennäköisesti liikenteessä vielä 2030-luvun puolivälissä.

Autojen käyttövoimat

Henkilöautojen suosituin käyttövoima on bensiini. Bensiinikäyttöisiä henkilöautoja oli vuoden 2015 lopussa liikenteessä 1 927 309, mikä on 74 % koko liikenteessä olevasta henkilöautokannasta. Dieselkäyttöisiä henkilöautoja oli liikennekäytössä 678 780.

Hybridiautojen ja muiden vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien henkilöautojen määrä kasvaa vähitellen, mutta niiden osuus kaikista henkilöautoista on toistaiseksi hyvin pieni. Hybridikäyttöisiä henkilöautoja oli vuoden 2015 lopussa 15 020, joista 966 oli ladattavia hybridiautoja. Sähköhenkilöautoja oli 614. Bensiinillä ja maakaasulla kulkevia CNG-ajoneuvoja oli 1 446. Pelkällä maakaasulla kulkevia ajoneuvoja oli 372.

Liikennekäytössä oli vuoden 2015 lopussa siis 3 miljoonaa autoa, mutta kun lukuun lisätään kaikki ajoneuvoluokat, oli Trafin mukaan koko ajoneuvokannan koko 5 miljoonaa ajoneuvoa.