Öljyn käyttökohteet

Runsas puolet liikenteeseen - polttonesteissä biokomponentteja

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilaston mukaan kaikkien öljytuotteiden yhteenlaskettu myynti kotimaahan vuonna 2015 oli 7,7 miljoonaa tonnia. Kokonaisluku sisältää polttonesteiden lisäksi bitumit ja voiteluaineet sekä petrokemianteollisuuden raaka-aineet.

Runsas puolet öljystä käytetään liikenteen polttoaineina. Kaikki Suomessa jakelussa olevat liikenteen polttonesteet sisältävät biokomponentteja. 

Öljytuotteiden kulutus käyttökohteittain jakautui vuonna 2014 seuraavasti:

  • liikenne 55 %
  • raaka- ja voiteluaineet 18 %
  • teollisuuden energia 11 %
  • maa- ja metsätalous, rakennustoimi 9 %
  • rakennusten lämmitys 7 %

Autojen polttoaineenkulutus pienentyy

Bensiinin kulutus on ollut pitkässä juoksussa vähenemään päin, kun energiatehokkuutta lisäävä tekninen kehitys pienentää autojen polttoaineenkulutusta ja autoverotus suosii vähän polttoainetta kuluttavia autoja. Vuonna 2015 moottoribensiiniä myytiin noin 2 miljardia litraa.

Dieselin myynti on ollut pitkään kasvusuunnassa, mutta sen vuosittaiseen kulutukseen vaikuttaa talouden tilanne, koska dieselin merkittävin käyttäjä on talouselämän kuljetukset. Dieselöljyä myytiin vuonna 2015 vajaat 3 miljardia litraa.

Kevyestä polttoöljystä kolmasosa lämmitykseen

Kevyttä polttoöljyä myytiin vuonna 2015 lähes 1,8 miljardia litraa. Suurin osa kevyestä polttoöljystä kulutetaan maa- ja metsätalouden koneissa ja laitteissa, rakennustoiminnassa ja teollisuudessa.

Noin kolmasosa kevyestä polttoöljystä käytetään rakennusten lämmityksessä. Öljylämmityksessä öljyn kulutus on pienentynyt, kun laitteiden energiatehokkuus on parantunut. Lämmittäjät ovat öljyalan energiatehokkuussopimusten aikana 1990-luvun lopulta lähtien uusineet järjestelmiään ja ottaneet öljyn rinnalle käyttöön uusiutuvaa energiaa.

Raskas polttoöljy teollisuudessa

Pääosin teollisuudessa käytettävää raskasta polttoöljyä myytiin vuonna 2015 noin 404 000 tonnia.