Historiatietoja

1950-luku, 1960-luku, Opecin synty

Öljymarkkinat olivat 1950-luvulla melko vakaat. Seitsemän suurinta öljy-yhtiötä (nk. Seven Sisters) Exxon, Shell, Texaco, British Petroleum, Chevron, Mobil ja Gulf  hallitsivat kansainvälistä öljykauppaa kartellina.

Tuottajamaiden valta kasvoi 1960-luvulla, kun monet valtiot kansallistivat öljy-yhtiönsä ja neuvottelivat tuotantomäärien rajoittamisesta. Tuottajamaiden yhteistyöjärjestö Opec perustettiin vuonna 1960. Perustajia olivat Irak, Iran, Kuwait, Saudi-Arabia ja Venezuela.

Ensimmäinen öljykriisi 1973

Opec saavutti määräävän aseman öljykaupassa 1970-luvun alkupuolella. Teollisuusmaiden öljynkulutus oli kasvanut nopeasti. Yhdysvaltojen öljyntuotanto oli kääntynyt laskuun, ja Opecin öljyn osuus maan öljytuotteiden kulutuksesta oli noussut 40 %:iin.

Vuodesta 1973 on puhuttu öljyvallankumouksen vuotena, johon ajoittui ensimmäiseksi öljykriisiksi kutsuttu tilanne. Taustalla olivat Lähi-idän sota (ns. Jom Kippurin sota) ja siihen liittyneet arabimaiden öljynvientisulku ja tuotannon supistukset, joilla arabimaat painostivat Israelin tukijoita.

Opec katkaisi hintaneuvottelut öljy-yhtiöiden kanssa, päätti ensimmäistä kertaa yksipuolisesti raakaöljyn hinnan korotuksista ja kaksinkertaisti öljyn hinnan syksyllä 1973. Vuodenvaihteessa 1973-1974 öljy kallistui vielä yli 100 %:lla. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta viisinkertaistui lyhyessä ajassa.

Toisen öljykriisin ajanjakso 1979-1980

Toiseksi öljykriisiksi kutsutun vaiheen aiheutti Iranin vallankumous vuodenvaihteessa 1978-1979. Levottomuudet ja maan öljyntuotannon lyhyt pysähtyminen laskivat maailman raakaöljyn tuotantomäärää. Öljyvarastot olivat samalla poikkeuksellisen alhaiset ja tavallista kylmempi talvi lisäsi niukkuutta. Raakaöljyn hinta nousi, vaikka öljystä ei ollut merkittävää pulaa.

Keväällä 1979 tuotanto vastasi taas kulutusta, mutta pelko uusista tuotantohäiriöistä sai ostajat hankkimaan öljyä varastoihin nousevillakin hinnoilla. Tilannetta pitkitti Irakin ja Iranin sodan syttyminen syksyllä 1980. Öljykriisin päättyessä vuodenvaihteessa 1980-1981 raakaöljyn maailmanmarkkinahinta oli yli kaksi kertaa korkeampi kuin kriisin alkaessa.

Persianlahden sota 1990-1991

Persianlahden sota vuosina 1990-1991 aiheutti epävakautta öljymarkkinoihin. Irak syytti joitakin arabimaita öljyn polkumyynnistä. Opec päätti nostaa öljyn hintoja ja asetti tuotantokiintiöt, mutta Irak jatkoi arvostelua ja valtasi Kuwaitin. Saudi-Arabian pyynnöstä Yhdysvaltojen johtama liittouma teki tammikuussa 1991 ilmapommituksia irakilaisten häätämiseksi Kuwaitista.

Irakin ja Kuwaitin tuotanto poistui öljymarkkinoilta. Muut Opec-maat nostivat tuotantoaan, ja maailman öljyntuotanto oli vuoden 1990 lopulla suurempi kuin ennen Irakin hyökkäystä. Raakaöljyn keskihinta oli kriisin vuoksi vuoden 1990 viimeisellä neljänneksellä 63 % korkeampi kuin ensimmäisellä. Tammikuun 1991 puolivälissä hinta oli pudonnut suunnilleen vuoden 1990 ensimmäisen neljänneksen tasolle.

Öljymarkkinoiden ”hullu vuosi” 2008

Vuosi 2008 oli öljymarkkinoilla poikkeuksellinen. Sitä on kutsuttu joskus öljymarkkinoiden ”hulluksi vuodeksi”, koska yhteen vuoteen mahtui paljon suuria muutoksia.

Vuoden alussa öljyn kysyntä kasvoi voimakkaasti ja hintaennätyksiä rikottiin sekä raakaöljyssä että öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnoissa. Vuoden alussa Brent-raakaöljylaadun hinta oli noin 100 dollaria barrelilta, mutta nousi heinäkuun puoliväliin mennessä korkeimmillaan 148 dollariin barrelilta.

Raakaöljyn hinta kääntyi heinäkuussa laskuun, kun kysyntä hiipui, mutta tuotanto lisääntyi. Kysyntä väheni ensi maltillisesti, mutta syksyllä maailmantalous kääntyi taantumaan, kysyntä väheni selvästi ja öljyn hinta lähti jyrkkään laskuun. Noin neljässä kuukaudessa hinta laski 40 dollariin, jopa sen alle.

Brent-raakaöljyn hinnassa poikkeuksellisen suuret vaihtelut vuonna 2014

Brent-raakaöljylaadun hinta vaihteli vuonna 2014 selvästi enemmän kuin edellisvuosina. Korkeimmillaan hinta oli kesäkuussa noin 115 dollaria barrelilta ja alimmillaan vuoden 2014 lopussa noin 55 dollaria barrelilta. Näin voimakasta hintavaihtelua oli edellisen kerran koettu vuonna 2008. Barreli eli tynnyri on 159 litraa.

Raakaöljyn hinnan lasku vuoden 2015 puheenaihe

Raakaöljyn hinnan lasku oli vuoden 2015 puheenaihe. Brent-raakaöljyn hinta laski jo vuoden 2014 kesäkuusta vuoden 2015 tammikuuhun yli 50 %. Tammikuun puolivälistä lokakuun puoliväliin hinta vaihteli 45 dollarin ja 65 dollarin välillä barrelilta. Marraskuun puolivälin jälkeen hinta oli vuoden 2015 alimmalla tasolla, noin 42 dollaria barrelilta. Joulukuun puolivälissä 2015 Brent-raakaöljyn hinta oli alhaisimmilla tasolla yli 10 vuoteen, noin 38 dollaria barrelilta. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan maailman öljyn tuotanto oli vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä noin 2,5 miljoonaa barrelia kysyntää korkeammalla tasolla. IEA ennusti raakaöljyn ylitarjonnan jatkuvan ainakin vuoden 2016 syksyyn.

Hintasäännöstelyä Suomessa 1960-1980-luvulla

Vuosina 1967-1977 öljytuotteet olivat Suomessa hintasäännöstelyn alaisia, ja valtioneuvosto vahvisti ylimmät kuluttajahinnat paikkakunnittain. Järjestelmällä pyrittiin tasoittamaan kansainvälisillä markkinoilla tapahtuvien äkillisten muutosten vaikutusta.

Hintasäännöstelyn aikaa seurasi ns. yhtenäishintajärjestelmä, jossa valtiovalta vahvisti ylimmät sallitut, paikkakunnasta riippumattomat vähittäismyyntihinnat koko maahan, polttoöljyille vuodesta 1974 sekä bensiinille ja dieselöljylle vuodesta 1978. Järjestelmästä luovuttiin asteittain 1980-luvulla ja siirryttiin täysin vapaaseen kilpailuun markkinoilla. Liikennepolttonesteiltä yhtenäishinta poistettiin kesäkuussa 1984. Kokonaisuudessaan öljytuotteiden hintavalvonta päättyi lokakuussa 1988.

Päivämääriä:

  • 18.6.1984 moottoripolttonesteiden vähittäisportaan myyntipalkkiot vapautettiin hintasäännöstelystä ja tukkuportaan myyntipalkkio siirtyi hinnanvahvistuksesta hintailmoitusmenettelyn piiriin
  • 1.10.1988 moottoripolttonesteiden jalostamohinnat ja polttoöljyjen hinnat vapautettiin säännöstelystä
  • 1.3.1991 keskitisleiden ja raskaan polttoöljyn tuonti vapautettiin
  • 1.7.1991 bensiinin tuonti vapautettiin
  • 1.1.1992 tuontilisenssiöinti poistettiin kokonaan (loppuvuonna 1991 lisenssejä myönnettiin tarpeen mukaan).