Öljytuotteiden vienti

Puolet kemianteollisuuden viennistä öljytuotteita

Suomessa öljytuotteiden osuus maan kemianteollisuuden viennissä on hyvin merkittävä: öljytuotteiden viennin osuus kemianteollisuuden kokonaisviennistä on lähes puolet.

Kemianteollisuuden viennin osuus puolestaan on lähes viidennes Suomen koko tavaraviennistä, joten kemianteollisuuden viennillä on suuri merkitys Suomen vientitulojen kannalta.

Vuonna 2015 Suomen kemianteollisuuden viennin arvo oli kaikkiaan 10,1 miljardia euroa. Öljytuotteiden ja peruskemian osuus kemianteollisuuden viennistä oli noin 50 %.