Ajankohtaista standardoinnista

Uusi Palavien nesteiden öljyvarastostandardi SFS 3350

Täysin uusittu standardi Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikka ja siellä olevat kemikaalien käsittelypaikat SFS 3350 on julkaistu 27.12.2016. Uudessa standardissa sen soveltamisrajaa on nostettu 200 kuutiometristä 500 kuutiometriin ja standardin sisältöä on laajennettu huomattavasti verrattuna edelliseen painokseen. Standardia voi ostaa Suomen Standardisoimisliiton verkkokaupasta (www.sfs.fi).


Alla on lueteltu alan kansalliset standardit ja käsikirjat, joita päivitetään parhaillaan tai jotka ovat tulossa päivitykseen.

Kansalliset standardit, päivitettävinä olevat

  • SFS 2168 Kaasulaitteistojen piirrosmerkit
  • SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema, uusi liite Maanpäälliset säiliöt
  • SFS 3353 Palavan nesteen valmistuslaitos ja teknillinen käyttölaitos
  • Uusi kansallinen standardi: Nestekaasun pullopatteripaikat. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus

Käsikirjat, päivitys tulossa vuonna 2017

  • SFS-käsikirja 58 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 6: Standardit. Nestekaasusäiliö ja varusteet
  • SFS-käsikirja 58 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 7: Laitteistostandardit. Teollisuuskäyttö
  • SFS-käsikirja 59 Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. Palavat nesteet ja kaasut
  • SFS-käsikirja 118 Palavat nesteet ja kaasut. Potentiaalintasaus ja maadoitus

Kansalliset standardit ja käsikirjat, julkaistu vuonna 2015

  • SFS-käsikirja 39 Palavat nesteet. Varastointi ja käyttö. Osa 2: Standardit. Säiliöt
  • SFS-käsikirja 39 Palavat nesteet. Varastointi ja käyttö. Osa 3: Standardit. Laitteet ja käyttö

Standardeja ja käsikirjoja voi ostaa Suomen Standardisoimisliiton verkkokaupasta