Verkko-oppimateriaali öljystä

Verkko-oppimateriaali Aarre maan syvyyksistä on suunnattu peruskoulun vuosiluokille 5-6 luonnontieteiden opetuksen tueksi. Materiaali löytyy osoitteesta www.tat.fi/aarre

Materiaali jäsentyy osiin, joista muodostuu kokonaiskuva siitä, mistä öljy on peräisin ja missä kaikkialla sitä tarvitsemme. Vastauksia löytyy mm. seuraaviin asioihin: miten öljy on syntynyt, miten sitä etsitään ja miten siitä jalostetaan öljytuotteita. Lisäksi kuvataan kokeellisia työtehtäviä, joissa tutkitaan öljyjen ominaisuuksia kuten öljyjen tiheyttä, viskositeettia ja pintajännitystä sekä kitkaa ja sen vähentämistä.

Verkko-oppimateriaalin on tuottanut Taloudellinen tiedotustoimisto yhteistyössä Öljy- ja biopolttoaineala ry:n kanssa.

Lisätietoja verkko-oppimateriaalista:
Taloudellinen tiedotustoimisto, Auri Kohola, etunimi.sukunimi@tat.fi