Maaperänkunnostusohjelmat

JASKA-hanke

JASKA-hanke on ympäristöministeriön ja öljysuojarahaston käynnistämä määräaikainen, riskialueilla sijaitsevien öljyllä pilaantuneiden alueiden tutkimus- ja kunnostushanke. Maaperän pilaantumista ovat tyypillisimmin aiheuttaneet polttoaineen jakelu, korjaamotoiminta tai muu öljyn käsittely ja varastointi.

Suomessa on ympäristöhallinnon arvion mukaan edelleen noin 800 mahdollisesti öljyllä pilaantunutta riskikohdetta. Kohteet sisältyvät maaperän tilan tietojärjestelmään.

Öljysuojarahasto valitsi hankkeen projektiorganisaatioksi kilpailutuksen jälkeen Öljyalan Palvelukeskus Oy:n, jonka alihankkijana toimii Pöyry Finland Oy. Hankkeen toteuttamisessa Öljyalan Palvelukeskus pystyy hyödyntämään SOILI-ohjelmassa kehitettyä prosessia ja projektinjohtomallia.

SOILI-ohjelma

SOILI-maaperänkunnostusohjelmassa kunnostettiin suljettujen huolto- ja jakeluasemien öljyllä pilaantuneita maaperiä vuodesta 1997 lähtien. Ohjelmassa tutkittiin ja kunnostettiin kaikkiaan satojen alueiden maaperä.

Ohjelmassa mukana olleet huoltoasemaketjut rahoittivat itse omien kohteidensa kunnostustyöt. Toisen osan ohjelmasta muodostivat kohteet, joissa polttoaineen jakelutoiminnan päättymisestä oli aikaa, kiinteistö ei ollut enää polttoaineiden jakelua harjoittaneen hallinnassa ja maaperän puhdistamisvastuun kohdentaminen oli epäselvä.  Näiden kohteiden kunnostamisen rahoitti ympäristöministeriön yhteydessä toimiva öljysuojarahasto, johon varat kerätään öljyn maahantuojilta.


Yhteystiedot

Hakemusten käsittelyä koskevat kysymykset:

Öljyalan Palvelukeskus Oy
c/o Pöyry Finland Oy
Valtakatu 25, 53100 Lappeenranta
Sähköposti info@jaska-hanke.fi
Faksi 010 33 37411

 

JASKA-hanke ja SOILI-ohjelma:


Asiamies Sanna Pyysing  |  puh. 041 4371 776 
etunimi.sukunimi@poyry.com tai info@jaska-hanke.fi


 

Projektinhoito- ja tekniset kysymykset:


Projektipäällikkö Mikko Rautio  |  puh. 050 5720 026
etunimi.sukunimi@poyry.com

 


Asiantuntija Seppo Nikunen  |  puh. 0400 553 710
etunimi.sukunimi@poyry.com, Pöyry Finland Oy
(In situ -kunnostukset)
 

Ohjelmien johto:

Toimitusjohtaja Pekka Huttula  |  puh. 040 503 9465 
etunimi.sukunimi@oil.fi
Öljyalan Palvelukeskus Oy